Casinon Säkerhetspolicy

Uppdaterad: 15/09/2021
Innehållsförteckning

  Mål för informationssäkerhet

  Målet på Casinon angående hantering av säkerhetsinformation är att säkerställa att verksamheten kan fortsätta fungera utan störningar. Casinon försäkrar att all information som används och lagras av Casinon garanterar besökarnas integritet och säkerhet. Casinon garanterar att all information som lagras är skyddad genom alla nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

  Policy för Informationssäkerhet

  Syftet med denna policy är att skydda organisationens information från alla hot –  interna, externa, menade eller av misstag. 

  Det är organisationens policy att säkerställa att:

  1. Konfidentiell information endast får nås av personer som kräver åtkomst, alltid enligt principen om minst privilegier
  2. Stabilitet, säkerhet och tillgänglighet av vår information måste hållas konsekvent när det påverkar ändringar i systemet på Casinon
  3. Integriteten av vår kundinformation, liksom vår affärsinformation, måste alltid upprätthållas
  4. Vara en branschledande plattform och medieleverantör som levererar säkra lösningar i världsklass till våra iGaming -partners och deras kunder
  5. De regleringar och lagar som spellicenser kräver alltid måste upprätthållas och integreras i våra system och processer. 

  Informationssäkerhetsrisker

  Casinon hanterar risker genom ett ramverk för informationsriskhantering som antagits för att säkerställa att potentiella risker identifieras och hanteras på rätt sätt, så att företaget kan integrera en riskbaserad strategi i sina beslutsprocesser.

  Skyldighet

  Det är varje medarbetares ansvar att följa policyn för informationssäkerhet. Alla chefer är direkt ansvariga för att implementera informationssäkerhetskraven inom sina respektive team.

  Ledningsrepresentanten har direkt ansvar för att utforma, planera, implementera och driva ISMS på Casinon.

  Internrevisionskommittén har ett direkt ansvar att verifiera effektiviteten i systemetet för hantering av informationssäkerhet.

  Denna informationssäkerhetspolicy kommer att ses över när avgörande förändringar sker inom organisationen.

  profilbild på en ung brunett med långt hår och vinterkläder Noomi Eriksson

  Med flera års erfarenhet inom spelindustrin är det ett sant nöje att använda min insamlade kunskap för att hjälpa både nya och erfarna spelare att hitta rätt i casinovärlden. Med uppdaterade topplistor, recensioner och nyttig information siktar vi på Casinon.com att underlätta din resa och förgylla din spelupplevelse.