Spelinspektionen har kommit ut med en slutrapport mot det uppdrag som regeringen lämnade 23 april som i stora drag handlade om att se över utvecklingen på spelmarknaden nu under det rådande klimatet och situation som utspelar sig. Regeringen som redan stramat åt reglerna för spel på casino online med tillfälliga förordningar under 2020 vill kunna ha större kontroll på spelgränser rörande insättningsgränser, förlust och speltid hos spelare och även få ner användandet av casino utan licens på svenska spelmarknaden. Rapporten dock visar att det önskade resultatet både är mycket tids -och resurskrävande.

I sammanställningen framgår det även att det anses omöjligt att införa en it portal och gemensamt register för alla casinon med svensk licens under de tillfälliga förordningarna som löper ut vid årsskiftet 2020/2021 som det även kommit fram förslag på. Man hänvisar både till att det skulle krävas ändringar i regelverk, att förslaget kan inskränka på människors mänskliga rättigheter och integritet samt risken för uppkomsten av rättsprocesser och andra omkostnader.

Internetleverantörernas ansvar

Både nytt regelverk för de befintliga internetleverantörerna och mer avancerad teknik skulle krävas för att få igenom förslaget om varningstexter för spel på casino online. Trots att det skulle innebära stora tekniska svårigheter menar Spelinspektionen ändå att förslaget är genomförbart.

Dock kommer förslaget om varningstexter inte utan hinder. Detta då både spelbolagen och internetleverantörer berörs av förslaget. Spelinspektionen menar att det inte är försvarbart att internetleverantörer ska ansvara för att casino utan spelpaus, dvs alla casinon utan licens, ska stå ansvariga för att varningstexter upprättas. Det kan alltså inte ges garantier för att ett sådant typ av meddelandet och når ut till de spelare man vill ska nås av budskapet hos casino utan spelpaus och licens.

En nationell databas för casino och dess spelare

En gemensam portal och ett nationellt register fanns med i regeringens förslag dit alla svenska casinon som har en svensk spellicens och dess spelare skulle finnas med i. Detta för att få mer insyn och mer kontroll på bland annat spelgränser. Portalen skulle kunna fungera som ett register för samtliga casinon online i Sverige där bland annat information om spelares transaktioner skulle kunna nås.

Tids -och resurskrävande

Spelinspektionen meddelar i deras sista månadsrapport till regeringen att en nationell portal för casino och dess spelare med alla dess funktioner skulle innebära otroliga resurser att implementera och rapporten lyfter också både de eventuella rättsprocesser som kan komma som påföljd samt det krav om ändringar i regelverk som skulle krävas.

Ändringar möjligt tidigast om 3 år

Spelinspektionen meddelar att det sannolikt skulle innebära minst ett år för att bara utreda möjligheten för att genomföra en sådan typ av databas. Detta med bakgrund till den omfattningen som regeringen vill se på databasen om förslaget klubbas igenom.

För att kunna färdigställa en sådant register, som också då ska uppfylla de krav som förväntas på slutprodukten, skulle detta uppskattningsvis ta 3 år.
Det är med andra ord uteslutet att regeringen under den tillfälliga förordningen rörande spel i Sverige som gäller fram till årsskiftet 2020/2021 skulle kunna tillämpa denna typ av nationella registrering för spelgränser meddelar Spelinspektionen.

Arbetet anses resurskrävande och Spelinspektionen lyfter dels att alla verksamheter med svensk spellicens och casinon måste ges möjlighet att anpassa sig till alla de tekniska delarna detta skulle medföra.

De mänskliga rättigheterna och Sveriges lagar

Enligt lagen om Kroppslig integritet står det i lagboken att:

Var och en är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskilde personliga förhållanden.

Ett register i den omfattning som regeringen vill se beskrivs i slutrapporten kan komma påverka den personliga integriteten för spelare som varken vill finnas med i ett sådant register eller vill känna sig begränsade i sitt spelande. Det understryks också att förslaget kan ge effekt på människors personliga integritet.
Då registret skulle drivas av en statlig myndighet innebär detta att det därmed också skulle kunna gå begära ut information om spelares transaktioner och därmed vara en allmän handling för alla. Detta kan då inskränka på människors privatliv och ses som mycket känsliga uppgifter.

I rapporten hänvisas det både till banksekretessen men även till Europakonventionens mänskliga rättigheter som tar upp rätten om skydd för privatliv. Den bör ses över och granskas innan en gemensam databas för att kontrollera spelgränser i form av insättningar, förluster och speltid hos spelare på online casino kan bli verklighet.

En lång väg kvar

Det ser ut att det kan bli en lång och komplicerad väg för regeringen att få igenom de förslag som getts då det ska finnas resurser för både domstolsprövningar och andra rättsliga processer som kan kunna uppstå gällande både förberedande utredningar och lagändringar i bland annat spellagen.

Vad våra casino-experter om framtiden:

Då det är tal om att vilja skapa en databank där det ligger samlat mycket känslig information om både privatpersoners transaktioner (ekonomi) och affärshemligheter finns det också risk för att den effekt regeringen vill åt om en mer reglerad spelmarknad kan slå bakut och kanske öppna upp för ett ökat spelande på de olicensierade sajterna.

Vi på Casinon.com ger dig alltid uppdaterade nyheter om spelmarknaden i Sverige och det vi ser kan komma är med andra ord inte något som sker över en natt. Det finns också skäl att tro att en mer reglerad marknad kommer skapa fler förmåner för dig som spelare på de svenska casinona. Fler casino med låg insättning, så lite som casino med 10 kr, 25 kr, 35 kr och 50 kr kan vara något casinon kommer att erbjuda dig som spelare.

Låga insättningar hos casino med Swish samt att det är möjligt att fler nätcasinon kommer att se över så att uttag går med expressfart. I det senaste har vi redan sett Mr Green lansera Mr Green expressuttag vilket ger dig möjlighet till snabba uttag på 5 min på casino innan du ser pengarna på ditt konto. Snabba uttag och snabba casinon är något som många spelare efterfrågar, vilket kommer vara mer vanligt framöver enligt oss.

Det är inte bara hos de nya casino som de största välkomsterbjudanden erbjuds till nya spelare idag, utan dessa ses även hos veteranerna bland online casinon. Stora bonusar i form av Free spins och casino bonus utan omsättningskrav finns hos både Unibet och Casumo och hos Lucky casino får nya spelare cashback bonus vilket är en unik bonus som inte är så vanlig att se på nätcasino idag.

Spelinspektionen har kommit ut med en slutrapport mot det uppdrag som regeringen lämnade 23 april som i stora drag handlade om att se över utvecklingen på spelmarknaden nu under det rådande klimatet och situation som utspelar sig. Regeringen som redan stramat åt reglerna för spel på casino online med tillfälliga förordningar under 2020 vill kunna ha större kontroll på spelgränser rörande insättningsgränser, förlust och speltid hos spelare och även få ner användandet av casino utan licens på svenska spelmarknaden. Rapporten dock visar att det önskade resultatet både är mycket tids -och resurskrävande.

I sammanställningen framgår det även att det anses omöjligt att införa en it portal och gemensamt register för alla svenska casino med licens under de tillfälliga förordningarna som löper ut vid årsskiftet 2020/2021 som det även kommit fram förslag på. Man hänvisar både till att det skulle krävas ändringar i regelverk, att förslaget kan inskränka på människors mänskliga rättigheter och integritet samt risken för uppkomsten av rättsprocesser och andra omkostnader.

Internetleverantörernas ansvar

Både nytt regelverk för de befintliga internetleverantörerna och mer avancerad teknik skulle krävas för att få igenom förslaget om varningstexter för spel på casino online. Trots att det skulle innebära stora tekniska svårigheter menar Spelinspektionen ändå att förslaget är genomförbart.

Dock kommer förslaget om varningstexter inte utan hinder. Detta då både spelbolagen och internetleverantörer berörs av förslaget. Spelinspektionen menar att det inte är försvarbart att internetleverantörer ska ansvara för att casino utan spelpaus, dvs alla casinon utan licens, ska stå ansvariga för att varningstexter upprättas. Det kan alltså inte ges garantier för att ett sådant typ av meddelandet och når ut till de spelare man vill ska nås av budskapet hos casino utan spelpaus och licens.

En nationell databas för casino och dess spelare

En gemensam portal och ett nationellt register fanns med i regeringens förslag dit alla svenska casinon som har en svensk spellicens och dess spelare skulle finnas med i. Detta för att få mer insyn och mer kontroll på bland annat spelgränser. Portalen skulle kunna fungera som ett register för samtliga casinon online i Sverige där bland annat information om spelares transaktioner skulle kunna nås.

Tids -och resurskrävande

Spelinspektionen meddelar i deras sista månadsrapport till regeringen att en nationell portal för casino och dess spelare med alla dess funktioner skulle innebära otroliga resurser att implementera och rapporten lyfter också både de eventuella rättsprocesser som kan komma som påföljd samt det krav om ändringar i regelverk som skulle krävas.

Ändringar möjligt tidigast om 3 år

Spelinspektionen meddelar att det sannolikt skulle innebära minst ett år för att bara utreda möjligheten för att genomföra en sådan typ av databas. Detta med bakgrund till den omfattningen som regeringen vill se på databasen om förslaget klubbas igenom.

För att kunna färdigställa en sådant register, som också då ska uppfylla de krav som förväntas på slutprodukten, skulle detta uppskattningsvis ta 3 år.
Det är med andra ord uteslutet att regeringen under den tillfälliga förordningen rörande spel i Sverige som gäller fram till årsskiftet 2020/2021 skulle kunna tillämpa denna typ av nationella registrering för spelgränser meddelar Spelinspektionen.
Arbetet anses resurskrävande och Spelinspektionen lyfter dels att alla verksamheter med svensk spellicens och casinon måste ges möjlighet att anpassa sig till alla de tekniska delarna detta skulle medföra.

De mänskliga rättigheterna och Sveriges lagar

Enligt lagen om Kroppslig integritet står det i lagboken att:

Var och en är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskilde personliga förhållanden.

Ett register i den omfattning som regeringen vill se beskrivs i slutrapporten kan komma påverka den personliga integriteten för spelare som varken vill finnas med i ett sådant register eller vill känna sig begränsade i sitt spelande. Det understryks också att förslaget kan ge effekt på människors personliga integritet.
Då registret skulle drivas av en statlig myndighet innebär detta att det därmed också skulle kunna gå begära ut information om spelares transaktioner och därmed vara en allmän handling för alla. Detta kan då inskränka på människors privatliv och ses som mycket känsliga uppgifter.

I rapporten hänvisas det både till banksekretessen men även till Europakonventionens mänskliga rättigheter som tar upp rätten om skydd för privatliv. Den bör ses över och granskas innan en gemensam databas för att kontrollera spelgränser i form av insättningar, förluster och speltid hos spelare på online casino kan bli verklighet.

En lång väg kvar

Det ser ut att det kan bli en lång och komplicerad väg för regeringen att få igenom de förslag som getts då det ska finnas resurser för både domstolsprövningar och andra rättsliga processer som kan kunna uppstå gällande både förberedande utredningar och lagändringar i bland annat spellagen.

Vad våra casino-experter om framtiden:

Då det är tal om att vilja skapa en databank där det ligger samlat mycket känslig information om både privatpersoners transaktioner (ekonomi) och affärshemligheter finns det också risk för att den effekt regeringen vill åt om en mer reglerad spelmarknad kan slå bakut och kanske öppna upp för ett ökat spelande på de olicensierade sajterna.

Vi på Casinon.com ger dig alltid uppdaterade nyheter om spelmarknaden i Sverige och det vi ser kan komma är med andra ord inte något som sker över en natt. Det finns också skäl att tro att en mer reglerad marknad kommer skapa fler förmåner för dig som spelare på de svenska casinona. Fler casino med låg insättning, så lite som casino med 10 kr, 25 kr, 35 kr och 50 kr kan vara något casinon kommer att erbjuda dig som spelare. Låga insättningar hos casino med Swish samt att det är möjligt att fler nätcasinon kommer att se över så att uttag går med expressfart. I det senaste har vi redan sett Mr Green lansera Mr Green expressuttag vilket ger dig möjlighet att se dina uttag på under 5 minuter in på ditt konto. Snabba uttag och snabba casinon är något som många spelare efterfrågar, vilket kommer vara mer vanligt framöver enligt oss.

Det är inte bara hos de nya casino som de största välkomsterbjudanden erbjuds till nya spelare idag, utan dessa ses även hos veteranerna bland online casinon. Stora bonusar i form av Free spins delas ut i casino utan omsättningskrav hos både Unibet och Casumo och hos Lucky casino får nya spelare cashback bonus vilket är en unik bonus som inte är så vanlig att se på nätcasino idag.