Att Spelinspektionen under de senaste månaderna har trappat upp sin tillsyn av licensierade nätcasinon och spelbolag är det nog ingen som har missat. Under maj och juni är det flera licenshavare som har straffats med sanktionsavgifter och varningar eller anmärkningar. Spelinspektionen har särskilt uppmärksammat och granskat överträdelser av regeln om en bonus per spelare.

Spelinspektionen har flera verktyg i sin portfölj för att straffa och tvinga licenshavare att rätta sig i ledet. Anmärkningar, varningar och sanktionsavgifter är tre sådana. För mer flagranta övertramp av reglerna kan myndigheten också omedelbart dra in licenser. Detta gjordes för SafeEnt den 17 juni. Genom beslutet tvingades licenshavaren SafeEnt att omedelbart stänga Ninja Casino för spel.

Brustit i spelansvar och regler om penningtvätt

I Spelinspektionens beslut anges en rad skäl för att licensen ska återkallas. Det man primärt lyfter upp är att SafeEnt har brutit i sin omsorgsplikt. Man har inte uppmärksammat problemspelare och det har varit möjligt att göra insättningar som överstiger insättningsgränser.

Spelinspektionen menar också att SafeEnt har påvisat ”systematiska brister” i bolagets åtgärder för kundkännedom och riskbedömning av spelare.

Otillåtna erbjudanden

Spelinspektionen slår också ned på SafeEnts modeller för kampanjer. Det är två saker som uppmärksammas lite extra. För det första anser Spelinspektionen att SafeEnt på Ninja Casino har erbjudit spelare bonusar vid fler än ett tillfälle. För det andra menar man att en del erbjudanden har varit av karaktären lotterier. Enligt den nya spellagen är lotterier enskilt licenspliktiga spel och det är bara allmännyttiga organisationer och staten som får erbjuda sådana.

SafeEnt har överklagat

SafeEnt har redan överklagat beslutet från Spelinspektionen, detta till Förvaltningsrätten i Linköping. Man menar att bolaget har åtgärdat de brister som Spelinspektionen tidigare har påtalat och att dialogen mellan bolaget och myndigheten har varit god. I ett uttalande skriver VD:n för koncernbolaget Global Gaming 555 AB Tobias Fagerlund ”Att licensen nu återkallas saknar lagstöd och utgör en oproportionerligt ingripande åtgärd som åsamkar bolaget stor skada.”

I överklagandet begärde Global Gaming inhibition. Det är en juridisk term som innebär att ett beslut inte börjar gälla omedelbart utan först när ett överklagande eventuellt inte går igenom. Förvaltningsrätten beslutade dock den 20 juni att licensens återkallelse ska gälla även den tid som domstolen handlägger överklagandet.

Vad blir effekterna för spelarna?

Hos Ninja Casino möts spelarna av texten ”Siten är tillfälligt stängd, mer information kommer inom kort. Spelarsaldon hålls säkra.” Det går heller inte att logga in. Ett klick på knappen ”Fortsätt spela” öppnar visserligen inloggningsrutan för Trustly, men det går här inte att välja Sverige. Sajten är därmed effektivt stängd. Supporten på sajten är emellertid öppen. Det är via live chat på sidan som kundtjänst kan kontaktas.

Enligt kommunikation från SafeEnt ska befintliga saldon hållas säkra. Det följer också av att varje spelbolag/nätcasino med licens måste hålla insatta pengar skilda från licenshavarens ekonomi. Om överklagandet inte går igenom kommer SafeEnt tvingas att betala ut alla innestående medel direkt. Med stor sannolikhet blir den tekniska proceduren för detta ganska enkel eftersom alla transaktioner till och från Ninja Casino sker via direktbank (Trustly).

Även Spellandet drabbas

På SafeEnts licens listades också sajten Spellandet.com. Den här sajten öppnade sent under 2018 men drogs snart tillbaka. Anledningen till detta kommunicerades inte, men en inte allt för vild gissning är att ägaren Global Gaming helt enkelt hade stressat fram lanseringen och att man ville ta ett större omtag. Sajten Spellandet har över huvud taget inte varit öppen under 2019.

Kommer Ninja Casino öppna igen?

De flesta bedömare menar att skrivningarna från Spelinspektionen är så tuffa att sannolikheten att SafeEnt på något sätt skulle kunna återfå sin licens är minimal. Spelinspektionen skriver till exempel att ”SafeEnt saknar förståelse för viktiga delar av de regelverk som styr verksamheten”. Det torde vara möjligt för Global Gaming 555 och dotterbolaget SafeEnt att återkomma med en ny licensansökan för ett nytt varumärke i framtiden, men sannolikheten att Ninja Casino öppnar igen i sin nuvarande form kan betraktas som mycket liten.