spelutredning ipfilterVi har här i våra nyheter kring spelbranschen och casinon online som helhet både nationellt och internationellt berättat om att regeringen har tillsatt en ny spelutredning (Direktiv 2015:95 Omreglering av spelmarknaden). Tanken bakom tillsättandet av utredningen är att undersöka möjligheten till att införa ett licenssystem för att få in fler spelbolag på den svenska spelmarknaden.

Förväntningen är att utredningen ska lägga fram förslag på hur licenssystemet ska inrättas och hur tillsynen av marknaden ska fungera. Just sistnämnda har uppmärksammats i ett litet annat perspektiv de senaste veckorna. Det är nämligen så att det verkar som att staten har för avsikt att införa någon slags filtrering för att förhindra svenska spelare att ta del av spel från aktörer som inte har licens.

IP-blockering för att stänga ute utländska aktörer

Den väg staten vill gå är att använda IP-blockering. Det följer av direktivet, i vilket det finns att läsa att ”aktörer utan tillstånd ska stängas ute”. IP-blockering är en metod som brukar användas av totalitära stater för att förhindra medborgarna att ta del av utländska media. Metoden är till exempel vanligt förekommande i bland annat Kina och Turkiet.

Regeringens särskilde utredare Håkan Hallstedt arbetar just nu med att få in synpunkter och remissvar från bland annat bredbandsleverantörer vad gäller möjligheten till övervakning och filtrering. En aktör som har fått förfrågan om att komma in med synpunkter är Bahnhof, en bredbandsleverantör som alltid har haft som idé att värna integriteten för sina användare. I en första kommentar menar vd Jon Karlung att det naturligtvis är fel att begränsa den fria kommunikationen genom att helt enkelt strypa delar av internet. Karlung menar också att det inte är svårt att se att det kan komma önskemål om att även andra typer av webbplatser ska filtreras bort.

Det är mycket på gång vad gäller regleringen av spelmarknaden och därtill kopplade frågor. Vi lovar att hålla er uppdaterade löpande!