Europeiska Unionens flagga brevid tvättade pengar

Europeiska Kommissionen föreslår att EU-länder utför riskbedömningar inom alla de sektioner som berörs av penningtvättlagar och lagar om finansiering av terrorism.

De har nu publicerat en rapport vad länderna ska fokusera på. Målet är att identifiera och förstå riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. De ska också bedöma dessa risker och vidta förebyggande åtgärder.

Rekommendationerna gäller också den svenska spelmarknaden. Spelinspektionens chefsjurist Johan Röhr är en av de som har anlitats som expert i den svenska utredningen.

Gäller från den 14:e november

Förordningen börjar gälla den 14:e november. Den Europeiska Kommissionen har tidigare publicerat riskbedömningar 2017 och 2019. I den nyaste publikationen meddelas det att utredningar också ska göras om onlinespel och kryptotillgångar – två sektorer som nu anses vara mer kritiska än tidigare.

I publikationen ger Europeiska Kommissionen riktlinjer för vad de europeiska länderna ska fokusera på i sina riskbedömningar. Den innehåller också råd om hur det ytterligare går att täppa kryphål i lagstiftningen. Dessa är kryphål som kan användas för penningtvätt av organiserad brottslighet eller finansiering av terrorism.

Pandemin har ökat riskerna

Ändringar i människors beteende och restriktioner i samband med koronapandemin har lett till en del förändringar i brottslingars beteende. Till och med en del av de offentliga stödprogrammen som har införts har utnyttjas av brottslingar.

Europeiska Kommissionen säger att koronapandemin har ökat riskerna inom flera sektorer. Detta gäller bland annat i samband med just stödpaket som getts för att skydda de europeiska ländernas ekonomier men också utnyttjandet av företag som har haft ekonomiska problem.

Konflikten i Ukraina en viktig del av rapporten

Europeiska Kommissionen betonar att den nuvarande konflikten i Ukraina medför ytterligare utmaningar. Idag råder strikta sanktioner mot Ryssland och det finns ett stort antal ryska medborgare med på sanktionslistan.

EU har fryst tillgångar av de personer som finns med på sanktionslistan. Över 31 000 företag inom Europa har idag ryska verkliga huvudmän. Upp till 5% av dem ägs av personer på sanktionslistan. Dessa anses vara av hög risk för att använda svåröverskådliga transaktioner för att undgå sanktionerna.

Europeiska Kommissionen kräver därför ytterligare sammankopplingar mellan register och smidigare informationsutbyte mellan organisationer och länder.

Svenska spelföretag får betala sanktionsavgifter för brister i arbete

Spelinspektionen meddelade den 22:a november 2022 att 3 svenska spelföretag får betala sanktionsavgifter. Det har inget att göra med Europeiska Kommissionens rapport som publicerades en månad tidigare. Fallen med dessa 3 spelföretag har redan varit under utredning under 2021.

ATG är ett av företagen som får betala sanktionsavgifter. De har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för kundkännedom. Bristerna anses vara allvarliga och ATG får betala en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor.

PinBet (Sverige) Limited och Spooniker Ltd (ägare till Maria Casino, Storspelare och Unibet) har också uppvisat brister gällande kundkännedom. De har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra penningtvätt och döms därför till att betala sanktionsavgifter på 2 respektive 10,9 miljoner kronor.

Det är inte första gången Spooniker har råkat i trubbel med Spelinspektionen. 2021 fick de betala 50 miljoner kronor i sanktionsavgifter för att ha brutit mot de svenska bonusbestämmelserna. Överträdelserna skedde under 2020 då Spooniker erbjöd bonusar som inte var tillåtna på den svenska marknaden. De bedrev också lottospel som inte omfattades av deras licens.

Källor

Spelinspektionen, Nyhetsarkiv – Pinbet Sverige får varning, Spooniker får varning, ATG får varning

Europeiska Kommissionen, Rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet