Författare: johan |
Uppdaterad senast:

I denna artikel kommer vi att gå igenom de grundläggande reglerna och de vanligaste varianterna av casinospelet blackjack. Denna artikel är skriven för dig som antingen vill lära dig spelet eller utöka dina kunskaper.

Black Jack blir översatt till svenska ”Svart Knekt”. Men spelet har idag inte någon speciell regel kring de svarta knektarna vilket gör att spelets namn kan tyckas märkligt. Grunden till dagens namn kommer från att spelet inte alls var populärt när det en gång lanserades i USA. Det resulterade i vissa åtgärder från de som erbjöd spelet och därmed fick det dess oväntade namn. I de ursprungliga reglerna för blackjack kunde man genom att räkna korten få en fördel större än den dealern hade, men mer om det nedan.

Spelregler     Vinster     Olika varianter i Blackjack

Populariteten växte sedan enormt och Black Jack blev snart ett spel som skakade om hela casinobranschen och fick vissa casinon att överväga att utesluta spelet från deras utbud. Allt tack vare spelet historia, dess regler och spelare som under flera år beräknat spelets svagheter. För att klicka er snabbt till den information ni letar efter så kan ni klicka på någon av följande länkar ovan.

Men vi tar allt från början…

Vingt-en-Un till 21 till Black Jack

Black Jack har sina rötter från det franska spelet Vingt-et-un som framförallt växte sig stor under 1700-talet då spelet blev mycket populärt i Ludvig XV:s hov. På 1800-talet spred sig spelet vidare till USA där det i likhet med många andra hasardspel fick lite nya regler. Men det var inte bara fler regler spelet fick utan även ett helt nytt namn.

Intresset för Vingt-et-un, eller 21 som det kallades av många, var svagt och en saloonägare i Indiana bestämde sig för att göra något åt saken. Han införde en bonusvinst på hela 10:1 om spelarens två första kort var ett Ess och en Svart knekt (Black Jack). Populariteten ökade snabbt och allt fler började namnge kortspelet efter de kort som gav extra utdelning dvs Black Jack.

Regeln togs senare bort eftersom det gav spelaren en för stor fördel men det skulle visa sig några årtionden senare att det även fanns andra stora fördelar till spelaren som casinot än så länge inte upptäckt.

Korträkningen skapar oro

SlumpgeneratorPå 50-talet presenterade fyra armétekniker en optimal strategi för Black Jack. Strategin bevisade att banken alltid hade en liten fördel även om den endast var på ca 0,5% . Men strategin hade en svaghet vilket mattematikprofessorn Edward O Thorp insåg. Svagheten var att den byggde på att kortleken alltid bestod av 52 kort vilket den inte gör i Black Jack då de spelade korten läggs åt sidan.

Han presenterade en modell som bevisade att spelaren kan få en fördel (om än liten) vid spel på Black Jack om ett korträkningssystem användes samtidigt som alla händer spelades enligt den optimala strategin. Den dröm som många spelare har att kunna ha en fördel mot banken blev sann och flera spelare sammarbetade snart i team (MIT-team) för att på så sätt utnyttja spelets svaghet maximalt.

Ännu en gång var det många casinon som ändrade reglerna eller på annat sätt försökte begränsa spelarna. En del casinon övervägde till och med att sluta erbjuda Black Jack men det skulle visa sig att små detaljer räckte för att i alla fall minska korträknarnas framfart.

En liten detalj som gör det betydligt svårare för korträknare idag är att när Black Jack spelas spelar dealern aldrig ut samtliga sex kortlekar. I början av spelet får en spelare placera ett gult plastkort i slutet av leken och när dealern kommer dit blandas samtliga kort om.  Genom denna åtgärd blir det statistiskt mer osäkert att veta hur många kortlekar som ingår i spelet samt risken att den del som inte spelas innehåller procentuellt fler höga eller låga kort än resterande kortlek.

Regler

Black Jack StrategiskDessa regler är generella och är de grundregler som spelet bygger på. De varianter på spelet som finns har vanligtvis några förändringar i dessa regler vilket går att läsa om längre ner under ”Varianter”.

Online Black Jack börjar med att spelaren placerar en valfri insats. Därefter delas två öppna kort ut till spelaren och ett öppet samt ett dolt kort till dealern.  Alla kort har ett värde i likhet med kortets siffra förutom Knekt, Dam, Kung som samtliga har värde tio. Ess går att räkna som ett eller 13 vilket spelaren själv får välja. Värdet på ett Ess går även att ändra under spelets gång.

Målet med Black Jack är att få en hand med ett värde närmare 21 än dealerns hand men utan att överstiga 21. Om spelarens hand överstiger 21 förloras omgången automatiskt.  Spelaren gör först sina val fram till att valet Stanna har valts. Därefter drar Dealern kort så länge som dealerns hand inte är 17 eller mer.

Den bästa hand som går att få är ett kort som är värt 10 och ett Ess. Denna hand kallas Black Jack och är bättre än en hand som är 21 på fler än två kort.

De val som spelaren har efter att de två första korten är utdelade är:

Stanna: Om spelaren har en summa på de två första korten som gör att spelaren inte vill dra något ytterligare kort väljs ”Stanna”. Då stannar handen och dealern fortsätter omgången.

Dra kort: Med ”Dra kort” menas att ett ytterligare kort dras till spelarens hand. Detta går att välja ett valfritt antal gånger men överstiger handen 21 avslutas omgången automatiskt och spelaren förlorar samtliga insatser.

Split: Om spelarens två första kort är av samma valör ges möjligheten till Split. Med det menas att korten separeras och spelas som två enskilda händer. Spelaren behöver då även placera samma insats på den ”nya” handen som ursprungligen placerades på omgången från början.   Därefter spelas dessa händer i likhet med en vanlig omgång Black Jack. Däremot är det mycket vanligt att händer som blir 21 med två kort efter split inte räknas som Black Jack.

Dubblering: Med dubblering menas att spelaren har möjlighet att placera samma summa som grundinsatsen ännu en gång på spelomgången. Detta sker efter att de två första korten är utdelade och spelaren anser att utgångsläget är så bra att det är värt att dubblera insatsen. Vinner spelaren handen delas vinst ut på 1:1 på dubbleringsinsatsen.

Dubblering är vanligtvis även möjlig att göra efter split. Däremot skiljer det sig mellan olika varianter kring hur många dubbleringar som är möjlig per omgång.

Försäkring: Om dealerns första kort är ett Ess erbjuds försäkring. En försäkring kostar 0,5 av ursprunglig insats och om dealern får Black Jack delas en vinst ut på 2:1. Om dealern inte får Black Jack förloras försäkringsinsatsen även om möjligheten fortfarande finns kvar för spelaren att vinna på ordinarie insats.

Surrender: Med Surrender menas att en spelare ger upp en hand efter att de två första korten delats ut. Halva insatsen återgår då till spelaren.

Jämna pengar: Om dealerns första kort är ett Ess och spelaren har Black Jack får spelaren ”Jämna Pengar”. Det betyder att en vinst betalas ut på 1:1 istället för som vanligt för Black Jack 3:2.

Vinster

I grundreglerna för Black Jack delas följande vinster ut:

Spelarens handVinst
Närmare 21 än dealern men inte över 211:1
Vinst efter försäkring2:1
Black Jack3:2

 

På flera andra variationer av Blackjack finns det möjlighet till en sido-bet vid samma hand som gör spelet lite roligare med en möjlighet till en större sido-pot. I en av variationerna. I variationen 21+3 har du en sido-bet som spelas utöver den vanliga handen vid sidan om där det skulle kunna se ut som följande: Dina två kort, plus blackjackdealerns första kort beräknas för en sido-pot. Du får QJ i spader och dealern visar K i spader där ni tillsammans med tre kort visar en straight flush. I detta exempel hade vinsten varit 9x pengarna satsade vid sidobet. Inte så tokigt. Läs mer om blackjack varianter nedan och här.

Olika varianter av Blackjack

Grundregeln i Black Jack online är att spelaren ska få kort med värdet närmare 21 än dealerns hand men samtidigt inte gå över den summan. Denna regel gäller vid i stort sett varje variant av Black Jack.Det finns visserligen enstaka spel där spelaren istället för att spela en egen hand satsar på vad summan ska bli på dealerns hand. Spelet kallas visserligen Black Jack (Lucky Black Jack )men eftersom spelaren inte har någon egen hand och att spelet samtidigt enbart bygger på tur är det gränsfall om detta spel verkligen borde få vara med i Black Jackfamiljen. En av de orsakerna till att Black Jack har blivit så populär är just mixen av tur och skicklighet.Det som skiljer de olika varianterna åt är vanligtvis följande:Black Jack Single DeckAntal kortlekar: Black Jack spelas med en till åtta kortlekar. När spelet spelas online blandas alltid kortleken innan varje omgång. Detta till skillnad mot vid spel på landbaserat casino där de kort som använts i en omgång läggs undan.

För varianter av Blackjack som är egna faktiska spel läs mer om Blackjack Varianter. Spansk Black Jack är den variant som skiljer sig mest på denna punkt eftersom detta spel spelas med en spansk kortlek d.v.s. utan tior.Dealerns regler: Dealern stannar vanligtvis på hård 17 eller mer. Men det finns undantag där dealern stannar på 17 oavsett om den är hård eller mjuk. För övrigt är denna regel den som är mest lika hos alla varianter av Black Jack.Skillnader kan även finnas på om dealern ska kontrollera Black Jack eller inte samt om spelaren förlorar handen eller inte om både spelaren och dealer har Black Jack.Split: De allra flesta varianter av Black Jack tillåter Split. Med det menas att om spelarens två första kort är av samma valör går de att splitta till två separata händer som spelas vidare. I en del spel går det även att splitta en hand som består av en kung och en dam eftersom värdet på dessa två kort är samma d.v.s. 10. Men vanligast är att korten måste vara samma.Skillnader finns även hur många splittar som spelaren kan göra i en omgång. Om ett kort dras till en hand som består av ett splittat par och detta kort är samma valör som handens kort kan även denna hand splittas vilket räknas som split nummer 2. Det vanligaste är att split endast är tillåtet i ett eller tre led.Om två Ess splittas finns det två olika varianter. Antingen får spelaren endast ett kort till och handen stannar sedan automatiskt eller så har spelaren möjlighet att dra ett fritt antal kort.Om handen blir 21 på två kort efter Split räknas den i stort sett aldrig som Black Jack även om undantag finns.Dubblering: Dubblering sker i likhet med Split antingen en enda gång per omgång eller vid flera tillfällen. En variant är att när spelaren väljer dubblering delas ett kort ut och handen stannar automatiskt. En annan är att ett kort delas ut vid dubblering men att spelaren sen kan välja mellan att stanna, ta ytterligare kort eller dubblera ännu en gång och få ett ytterligare kort.Om dealern vinner förloras både grundinsatser och dubbleringar men i en mer udda variant (Black Jack Half Double) får spelaren tillbaka alla dubbleringsinsatser om dealern får Black Jack)Surrender: Det som skiljer de olika varianterna åt är om Surrender är tillåtet eller inte. Några varianter på Surrender har vi än så länge inte sett.Försäkring: I likhet med Surrender är skillnaden att försäkring antingen tillåts eller inte. Det är mycket få spel som försäkring inte tillåts på.

Utdelning av vinster: Det vanligaste är att spelaren vinner 1:1 på Black Jack Pirates 21 spelvinnande hand, 3:2 på Black Jack och 2:1 på försäkring. Men i vissa varianter har spelaren några regelmässigt stora fördelar som måste kompenseras på utdelningen. Det sker t.ex. i Double Exposure Black Jack där dealern spelar med två öppna kort. En Black Jack för spelaren ger då endast 1:1

Extra utdelningar: Ibland har spelen en regel som gör att spelaren kan vinna extra på enstaka händer. Det kan tex vara att en spelare som har 6 kort och Black Jack vinner 2:1 istället för 3:2 (Pirate Black Jack) eller att om de tre första dragna korten är sjuor vinner spelaren en extra vinst. Några få varianter har även en jackpottfunktion där spelaren vinner jackpotten om spelarens hand och dealerns hand består av en viss kombination av kort.

Sidobets: Sidobets är satsningar som spelaren gör på ett sidospel som inte påverkar omgången Black Jack. Det finns en rad olika sidospel vilka ofta har en lägre återbetalningsprocent än själva grundspelet. Sidospel kan förekomma hos flera olika varianter av Black Jack.

Börja med den klassiska men stanna inte där

Har du aldrig spelet Black Jack tidigareblackjackmrgreen rekommenderas klassisk Black Jack som alla onlinecasinon erbjuder. Det är denna variant som den optimala strategin är uppbyggt efter vilket
gör att du kan få en återbetalning på ca 99,5%. De vanligaste blackjackspelen på svenska nätcasinon idag är hämtade från bland annat spelleverantören Netent. Deras online version ser likadan ut på alla casinon förutom att färgerna kan skifta en aning. På bilden till höger ser ni ett klassiskt online blackjack bord från Netent casinot Mr Green.

När du känner dig trygg med spelets grundregler finns en rad spännande varianter att prova, alla med sina nackdelar och fördelar.  Vi presenterar flera olika varianter så passa på att läsa om dem så du känner dig trygg med reglerna innan du börjar spela  – det tjänar du på i längden.