Fortuna är lyckans- och slumpens gudinna i den romerska mytologin. Från början var hon troligtvis mer en fruktbarhetsgudinna som kunde ge bättre skördar eller fler barn i familjen.

Senare verkar hon allt mer fått egenskaper om passade spel, så som slump och lycka.  Hennes släktskap är osäkert men i allmänhet sågs hon som dotter till den store guden Jupiter.

När Fortuna avbildas har hon ett horn i ena handen och ett roder i andra. Från hornet rinner det ibland pengar och rodret ska symbolisera att hon styr över ödet.  Hon står oftast på ett klot vilket ska symbolisera lyckans obeständighet.  Fortuna kan även ses med en bindel för ögonen och ett hjul. Hjulet har då samma symbolik som klotet.

I grekiska mytologin motsvaras Fortuna med guden Tyche men egenskaperna är i stort sett identiska.

Fortuna lever idag kvar genom att hon avbildas med jämna mellanrum i casinosammanhang. Dessutom har hon lyckats leva kvar i talspråket. Det går t.ex. att säga ”Han har Fru Fortuna med sig” vilket betyder att personen har tur.

Jimmie Nyström
Latest posts by Jimmie Nyström (see all)