Författare: rivercode |
Uppdaterad senast:

roulette-1253624_640Sedan de roterande rouletthjulen med sina silverfärgade kulor inledde sitt segertåg över världen på 1800-talet har åtskilliga personer lagt pannorna i djupa veck och försökt uppfinna system och strategier för hur man ska vinna på spelet. Som vi redan förklarat i vår huvudartikel om Roulett, så finns det inga strategier eller system som garanterar vinst, det är helt enkelt en matematisk omöjlighet. Den som påstår något annat ljuger helt enkelt, vilket inte hindrar åtskilliga lurdendrejare att ännu till denna dag försöka sälja “perfekta system”. Trots detta kan det finnas utmärkta skäl att använda sig av Roulett-system. Många spelare tycker helt enkelt att det är kul, andra tycker att det är ett bra sätt att hålla vinster och förluster på rimliga nivåer.

System för utsidessatsningar

Utsidessatsningar är de satsningar du som spelare gör längs utsidan av spelplanen. Samtliga logiska system för Roulett gäller utsidessatsningar, och mer specifikt för de utsidessatsningar som betalar lägst, det vill säga de som ger dubbla pengar. Det innebär med andra ord satsningar på jämna eller udda nummer, på svarta eller röda eller på höga eller låga nummer.

Martingale-strategi

martingaleMartingale är utan jämförelse är det utan jämförelse mest berömda av dessa system med jämna utbetalningsodds. Om du vill spela enligt Martingale-strategin så börjar du med att bestämma dig för en bassatsning, som är den minsta satsningen som du kommer att göra. Låt oss anta att du bestämmer dig för att din bassatsning ska vara 10 kronor. Du börjar då ditt spelande med att satsa 10 kronor på en satsning med jämna pengar. Vinner du så satsar du återigen 10 kronor. Förlorar du så höger du däremot din insats med bassatsningen och satsar 20 kronor. För varje förlust fortsätter du fördubbla din insats, och det fortsätter du med tills du vunnit tillbaka de pengar du förlorat. Därefter börjar du om från början med att satsa din bassatsning på 10 kronor och börjar om från början, och fortsätter enligt formeln: Dubbla insaten när du förlorar, gå tillbaka till bassatsningen när du vinner. I boken till höger kan man ni läsa mer om detta roulette system. Boken går att köpa via Amazon.

Labouchere-strategi

Labouchere är på samma sätt som Martingale utformat för satsningar med jämna utbetalningsodds. Du använda detta system så gör du så här. Först bestämmer du dig för hur mycket du vill satsa på att vinna. Därefter delar du denna summa i jämna satsningar. Låt oss exempelvis säga att du bestämmer dig för att du satsar på att vinna 1 000 kronor. Du delar då upp dessa i satsningar om exempelvis 70, 150, 100, 20, 80, 200, 100, 50, 100 och 130 kronor (sammanlagt 1 000 kronor). Sedan adderar du ihop talet längst till vänster med talet längst till höger och får då fram att du ska börja med att satsa 70+130, det vill säga 200 kronor.

Om du vinner så stryker du över talet längst till vänster respektive höger och går sidan vidare med nästkommande vänster-högerpar, vilket i det här fallet innebär 150+100, och du satsar därmed 250 kronor nästa gång. Om och när du å andra sidan förlorar så lägger du till förlusten, i vårt exempel vid första satsningen 200 kronor, längst till höger i raden av tal. Sedan lägger du ihop talet längst till vänster med det nya talet längst till höger, det vill säga 70 70+200, och satsar alltså 270 kronor. På det här sättet fortsätter du fram till dess att du förlorat din bestämda totala insats på 1 000 kronor, eller vunnit din fastlagda vinst på samma summa.

Fibonacci-strategi

Precis som med föregående system så bygger Fibonacci på ett system vilket befaller dig som spelare att enligt en viss princip öka dina insatser när du förlorar, och minska dem igen när du vinner, för att på så sätt minimera dina förluster. Principen i det är fallet är en så kallad Fibonacci-serie, som utmärks av att de två första talen adderade ger det tredje talet, det andra och tredje talet adderade med varandra ger det fjärde, och så vidare. Nedan ser du en Fibonacci-serie som börjar med talet 1.

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 233 – 275

Om vi antar att du bestämt dig för en grundsatsning på 10 kronor så satsar du alltså 20 kronor första gången, vilket du fortsätter med så länge du vinner. När du förlorar går du sedan upp till nästa steg i serien och satsar 50 kronor. Vinner du går går du tillbaka ett steg igen, och så håller du på på det sättet. Tanken är förstås att vinster och förluster ska jämna ut sig över tid. Ett uppenbart problem med just detta system är att det kräver ganska få förluster på raken innan det är dags att satsa en tusenlapp eller mer.

System för insidessatsningar

Insidessatsningar är satsningar du gör på enskilda nummer eller kombinationer av nummer. Dessa satsningar har genomgående högre utbetalda odds än utsidessatsningar, men strategierna för dem är rent hokus pokus. En del av dessa går ut på att följa ett schema enligt vilket du satsar i en viss ordning, exempelvis ett enskilt nummer, följt av en hörnsatsning, följt av en nollans-grannar satsning, och sedan börja om. Andra strategier går ut på att satsa på “heta nummer” det vill säga sådana som inte kommit upp på länge. Som sagt, till skillnad från systemen för utsidessatsningar så är det här inte ens logiskt, men är du road av skrock så varför inte?

För- och nackdelar

Som vi redan påpekat så är system för insidessatsningar rent skrock, Problemet med system för satsningar med jämna utbetalningar är att de bygger på feltanken att chansen att vinna ligger på 50% istället för verkliga 47,37%. Utöver de vi gott igenom finns ytterligare når stycken, till exempel Dálembert, liksom ett antal varianter på de system vi redan nämnt. Samtliga är dock behäftade med samma grundläggande problem — ingenting du som spelare gör kan påverka vare sig vinstchanser eller utbetalade odds. Så spela gärna med system, men gör det i sådana fall för att du tycker är kul. Vill du direkt kunna påverka oddsen med din val så är det Texas Hold´em du ska spela, inte Roulette.