Tillväxten i spelandet, sett till omsättning, minskade något 2017 jämfört med 2016. I kronor och ören ökade spelandet med 3,2 procent helåret 2017 medan tillväxttakten var 5,3 procent för 2016. Det var framför allt verksamheterna inom det svenska spelmonopolet som fick se en vikande tillväxt.

Lotteriinspektionen, som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för spel om pengar i Sverige, har nyligen presenterat statistik för 2017. Ovan nämnda uppgift är bara en av de intressanta siffror som myndigheten för fram. Här är ett sammandrag av några av de mest noterbara posterna i statistiken.

Det är färre som spelar…

Det är inte konstigt om man tror att andelen som spelar om pengar är mycket hög och att den hela tiden ökar. Emellertid skiljer sig de faktiska förhållandena något från vad man kan tro. Enligt statistiken var det 66 procent av alla svenskar som någon gång under året spelade om pengar. Trenden är faktiskt fallande och 2014 var motsvarande andel 71 procent.

… Men fler som spelar mer

Om omsättningen ökar samtidigt som andelen spelare minskar, innebär det givetvis att de som spelar på casino, sport, trav och annat spelar för mer pengar. Per invånare var omsättningen 5900 kr 2016 medan den var 5803 kr för 2015. Tyvärr finns inga data för 2017 tillgängliga ännu. Samtidigt minskade omsättningen per spelare sett i relation till disponibel inkomst mellan 2015 och 2016. Det beror på generösa löneökningar i allmänhet mellan åren. Det är förmodligen något som också kommer att visa sig i siffrorna för 2017.

Monopolet utmanas

En annan intressant siffra i Lotteriinspektionens statistik är den som visar på marknadsandelarna för monopolverksamheterna jämfört med andelarna för de utländska bolagen. De utländska spelbolagen och nätcasinona har successivt vunnit mer och mer mark, och marknadsandelen för 2017 var 25%. Det är elva procentenheter mer än vid motsvarande mätning 2008. Omsättningen efter vinster var 5,5 miljarder svenska kronor.

Svenska Spel, som har en marknadsandel på närmare 40%, omsatte under 2017 cirka nio miljarder kronor. Omsättningen på Svenska Spels utbud av spel online, det vill säga tipsspel, nummerspel, bingo och poker, ökade med nästan 18% medan monopolet fick se en minskad omsättning på alla andra spelformer. ATG, som är den näst största aktören med svenskt tillstånd, såg omsättningen öka med strax över tre procent totalt.

Postkodlotteriet, V75 och Triss är störst

Det kan vara intressant att titta närmare på populariteten för enskilda spelformer. Om vi klumpar ihop alla typer av spel på utländska spelbolag och nätcasinon blir resultatet som sagt en total omsättning på strax över fem miljarder. Det är bara ungefär tre gånger så mycket som Triss omsätter per år. Uppgifter från 2016 visar att svenska folket köper Triss-lotter för 1,7 miljarder kronor per år. Med den omsättningen är den populära skraplotten den tredje mest populära produkten.

På en god andraplats placerar sig V75 med en årlig omsättning på omkring 1,8 miljarder (siffran från 2016). Det mest populära spelet i Sverige, sett till omsättning, är faktiskt Postkodlotteriet med en omsättning på över två miljarder.

En reglerad marknad kommer allt närmare

Åren 2018 och 2019 kommer spelmarknaden i Sverige att stöpas om på flera sätt. En ny licensmarknad kommer att införas och de utländska nätcasinon och spelbolag som önskar erbjuda spel i Sverige på samma villkor som Svenska Spel kommer att erbjudas att ansöka om licens.

Regeringens utredning SOU 2017:30 om en omreglerad spelmarknad ligger just nu på Lagrådets bord och tanken är att en proposition ska utarbetas under våren. Det centrala i utredningen är införandet av ett licensförfarande som ska kontrolleras av en ny spelmyndighet. Enligt uppgift ska utländska aktörer kunna börja skicka in licensansökningar till Lotteriinspektionen i juli 2018. Den nya spellagen förväntas sedan träda ikraft den 1 januari 2019.