Casino greklandDet har väl inte undgått någon att Greklands ekonomi inte är den starkaste. Det har gått kärvt för landet sedan finanskrisen och det är enbart tack vare nödlån från olika håll som landet har klarat sig från att ställa in betalningarna.

För att få bukt med de statsfinansiella problemen har frågan om reglering av spelmarknaden varit uppe för diskussion flera gånger de senaste åren. Ett par kovändningar har gjorts. Först beslutades att man skulle släppa in utländska operatörer för både landbaserat casino och online casino. Sedan beslutades i rakt motsatt riktning.

Statsmonopolet kan luckras upp

Idag gäller att det är staten som har monopol på onlinespel, men att utländska operatörer kan ansöka om femåriga licenser att erbjuda spel till grekiska medborgare. Eftersom det har varit notoriskt knepigt med transparensen och på grund av kovändningarna har denna möjlighet utnyttjats mycket sparsamt. De flesta casinoföretag har helt enkelt valt bort Grekland som marknad på grund av osäkerheten.

Den grekiske finansministern Tryfon Alexiadis tog upp detta faktum vid en samling i den grekiska riksdagen för någon vecka sedan. Han kom då också med förslaget att regeringen borde avskaffa systemet med tillfälliga casinolicenser för att i stället införa ett reglerat system. Skälet för finansministerns utspel är inte svårt att gissa.

Med ett reglerat system med tydliga skatteregler för licenstagare skulle den hårt prövade grekiska ekonomin få in mer pengar för att hålla landet igång. Nu återstår att se om utspelet kommer att ge något avtryck i framtiden.