Vad säger forskningen om tur?

Det finns en engelsk forskare, Richard Wiseman, som har som sin specialitet att forska kring tur och otur. Han studerade människor i 10 år för att hitta mönster hos dem som ökade sannolikheten för tur.

Hans rapport är, i likhet med många forskarrapporter, relativt tung att läsa men det finns framförallt fyra metoder som han lyfter fram som skulle kunna öka turen hos människan.

Öppna upp för sannolikheten

Med en positiv och öppen inställning ökar chansen att få tur. Det kan beskrivas som att en person som lär känna många nya vänner, vågar prata med folk de inte känner och ser möjligheter istället för hinder oftare får tur. Inom spel kan denna punkt sammanfattas som ”Du vinner aldrig om du inte spelar”.

Lita på magkänslan

De människor som ofta tycker sig ha tur litar oftare på sin magkänsla än andra. Om det är en övernaturlig intuition eller en tursam mage som styr är svårt att bevisa. Kanske handlar det om att magkänslan oftare säger ”gör det” när logiken och hjärnan säger tvärtom.

Tro att det kan hända

Att ha inställningen i livet att ”det ordnar sig” betyder oftast även att turen är framme. Dessa människor ser öppningar och möjlighet när de väl kommer och ser detta som ett tecken att livet verkligen ”ordnar sig” i längden.

Ta livet med en klackspark

De personer med en avslappnad attityd i livet verkar få mer tur. Kanske beror det på att de inte ser det som otur när saker går emot dem utan möter det snarare med ”det kunde varit värre”. Det gör inte så mycket om de gör något fel och eller gör bort sig själva och möter livet med ett leende.

Jimmie Nyström
Latest posts by Jimmie Nyström (see all)