Författare: johan |
Uppdaterad senast:

Rapporten Underliggande biologiska orsaker till spelberoende är utgiven av Statens Folkhälsoinstitut (redaktör: Stefan Brené) som har uppdraget att vara ett nationellt kunskapscentrum i folkhälsofrågor. Det här är en sammanfattning och presentation av den forskning som finns inom spelmissbruk med inriktning mot de biologiska orsakerna.

Likheterna mellan spel- och drogmissbruk finns

biologiska orsaker till spelmissbruk

Eftersom det finns betydligt mer forskning om drogmissbruk och det finns en rad likheter mellan all missbruk är rapporten skriven utifrån likheter och olikheter mellan spel- och drogmissbruk. Bland annat lyfter Brené upp likheten att många missbrukare har en störning i belöningscentrat i hjärnan. Detta resulterar i ”självmedicinering” genom olika missbruk eftersom aktiviteten då ökar i denna del av hjärnan.

Andra biologiska faktorer som lyfts fram är psykisk sjukdom, hjärnskada, ångestsyndrom och personlighetsstörningar.

Hur stor del dessa biologiska orsaker har i att en person blir just spelmissbrukare är svårt att säga. Det finns ju även missbrukare som inte har psykisk sjukdom eller störning i belöningscentrat. Det bevisar att det även finns andra orsaker bakom spelmissbruk. Den som läser rapporten ska därför ha i åtanke att de orsaker som nämns endast är en del av de faktorer som får en person att bli missbrukare.

Svår text om ett svårt ämne

Denna rapport är mycket intressant att läsa men den bör läsas med ett medicinskt lexikon i närheten. Det finns nämligen gott om fackuttryck och latinska ord för delar av människans hjärna vilket gör att det tar relativt lång tid att förstå allt trots att rapporten endast är på 34 sidor. En mening som visar på rapportens svåra svenska är till exempel:

Patienter med skada på ventromedial prefrontal cortex inklusive medial orbitofrontal cortex som drar kort från högriskkortlekar saknar ett förväntningstriggat ”skin donductance response”. Man har då visat att orbitofrontal cortex, amygdala och cingulat cortex, hypotalamus och nucleus accumbens alla är viktiga för emotionell procession i hjärnan”.

Rekommenderas för…

För medicinskt insatta är det lätt att hänga med i förklaringarna men vi andra behöver stanna upp, översätta ord och förstå sammanhang för att boken ska vara läsvärd. För dem som är intresserade av spelmissbruk är rapporten emellertid ett måste. Missbruk uppkommer av flera olika orsaker men de biologiska faktorerna visar sig i forskning ha reell påverkan, och frågan är om inte detta är den bästa översikten i ämnet. För den som vill fördjupa sig finns även mängder av referenser. I rapporten finns inte några egna bedömningar, politiska ställningstaganden eller personliga åsikter. Det här är en rapport av olika forskningar – sedan är det upp till läsaren att dra egna slutsatser.